به گزارش خبرگزاری رشد، به نقل از رسانه های آلمانی این پناهجوی افغان پس از خریداری مقداری تیل پطرول از نزدیکی محل حادثه خود را آتش زده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن