به گزارش خبرگزاری رشد، «دیتر لاوینگر» وزیر امور مهاجرین ایالت تورینگن آلمان (از حزب سبزها) گفت: وضعیت موجود امنیتی در افغانستان اجازه نمی‌دهد که ما پناهجویان این کشور را به وطنشان بازگردانیم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن