به گزارش خبرگزاری رشد، دیروزچهار شنبه اولین کاروان پناهجویان افغانستان که پناهندگی آنها در آلمان پذیرفته نشده بود، به کشور برگشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن