به گزارش خبرگزاری رشد، رئیس جمهور غنی در مراسم فراغت جمعی از افسر نظامی دانشگاه مارشال فهیم تاکید کرد که پایه های نظام سیاسی افغانستان توسط مردم و نظامیان افغان حفظ خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن