به گزارش خبرگزاری رشد، رییس جمهور غنی پس از آنکه به کرسی ارگ ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین روزهای کاری اش فرمان داد تا پروندۀ کابلبانک بازگشایی شده و پول های به غارت رفتۀ این بانک جمع آوری شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن