به گزارش خبرگزاری رشد، زلمی ویسا پیش از این والی پکتیا بود و فرماندهی قول اردوی شاهین در شمال را نیز برعهده داشته است، بحیث والی قندهار تعیین شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن