به گزارش خبرگزاری رشد، زنی از باشندگان روستای لتی در سرپل که برای خرید به شهر رفته بود، در راه بازگشت به دست طالبان سربریده شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن