به گزارش خبرگزاری رشد، زکرياى پنج ساله، سه هفته قبل ازمربوطات ناحيۀ اول شهرزرنج مرکز نيمروزاختطاف گرديدوجسدش هفتۀ گذشته يافت شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن