به گزارش خبرگزاری رشد، سحر 15ساله که سه سال مورد تجاوز گروهی توسط زورمندان و تفنگ داران قرار گرفته، حال در معرض خطر جدی به قتل رسیدن قرار دارد!

دکمه بازگشت به بالا
بستن