به گزارش خبرگزاری رشد، سمونوال محمد فضل انوری آمر حوزه دوم شهر پلخمری به خبرنگاران گفته که این رویداد شب گذشته اتفاق افتاده‎است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن