به گزارش خبرگزاری رشد، سيلم صالح سخنگوى والى لوگر، می گوید که طالبان مسلح، يک پسر و يک دختر را به اتهام روابط نامشروع جنسى، به شکل صحرايى محاکمه کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن