به گزارش خبرگزاری رشد، سید اکبرالدین، نمایندۀ دایمی هند در سازمان ملل متحد روز گذشته شامل‌نشدن رهبر طالبان در فهرست تروریزم جهانی را حماقت خوانده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن