به گزارش خبرگزاری رشد، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی در این مراسم گفت: همانگونه که در دومین کنفرانس ملی شهری تعهد سپرده بودم اینک شاهد سومین کنفرانس آن می باشیم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن