به گزارش خبرگزاری رشد، سید محمود هاشمی معین این وزارت امروز گفت که این مرکز به همکاری کمک کنندگان خارجی ایجاد و یک و نیم میلیون افغانی هزینه برداشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن