به گزارش خبرگزاری رشد، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان گفت: آنچه زنان می خواهند این است که از ظرفیت و توانمندی نیمی از جامعه افغانستان استفاده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن