به گزارش خبرگزاری رشد، شربت گل که به خاطر چشم‌های آبی و متفاوتش به شهرت جهانی رسیده بود، اکنون از سوی حکومت پاکستان بازداشت گردیده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن