به گزارش خبرگزاری رشد، صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار می گوید که این حادثه بعد از ظهر دیروز در ولسوالی میوند رخداد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن