به گزارش خبرگزاری رشد، عبدالرحمان رحمان در سال جاری خورشیدی به صفت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله‌ی مقرر شد و پیش از آن فرمانده گارنیزیون کابل بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن