به گزارش خبرگزاری رشد، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت: تهدید اعضای مجلس نمایندگان تهدید مردم افغانستان است و قابل قبول نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن