به گزارش خبرگزاری رشد، عبدالهادی مدیر جرایم جنایی قوماندانی امنیه جوزجان می گوید، که این خانم دیروز خود را به علت نامعلوم حلقه آویز کرد و قبل از رسیدن به شفاخانه جان داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن