به گزارش خبرگزاری رشد، مجمد ینگو، امام مسجد این حمله را وحشیانه خوانده است و تایید کرده که شش تن در این رویداد کشته شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن