به گزارش خبرگزاری رشد، محمد اسماعیل خان در میان مجاهدان سابق، حکومت را تهدید کرده است که اگر از مجاهدین سابق برای دفاع استفاده نکند، بدون اجازه برای رهبری جنگ به میدان می آید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن