به گزارش خبرگزاری رشد، محمد ايوب يوسف زى، سخنگوى قوماندانى امنیه کاپيسا می گوید که اين افراد از سوى رياست مبارزه با جرايم سنگين بازداشت شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن