به گزارش خبرگزاری رشد، ملی پوشان کشور با رسیدن به کابل با استقبال گرم و پرشور شهروندان کشور روبرو شدند و صدها شهروند به استقبال آنان به خیابان ها برآمدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن