به گزارش خبرگزاری رشد، منپريت، امروز(٣٠جدى) در صفحۀ اجتماعى خود نوشته است: “من به افغانستان رسيدم و امروز اولين روز من در کابل است.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن