به گزارش خبرگزاری رشد، میرزا علی، ولسوال قادیس بادغیس می‌گوید عبدالاحد دوشب پیش در روستای نخجیرستان توسط طالبان در محضر عام تیرباران شده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن