به گزارش خبرگزاری رشد، پولیس کابل می گوید که صدای انفجار شنیده شده؛ اما تا اکنون جزییاتب بیشتر در اختیار نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن