به گزارش خبرگزاری رشد، ژنرال سندی ستوری؛ معاون نیروهای حمایت قاطع از دو سال گذشته در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغان فعال بود و سرانجام پایان یافت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن