به گزارش خبرگزاری رشد، کره شمالی مدعی شده است که پیش نویس قطعه نامه تحریمی بر علیه کشور با هدایت و رهبری امریکا صورت گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن