به گزارش خبرگزاری رشد، کریاکس آمریدیس، سفیر ۵۹ سالۀ یونان در برازیل روز دوشنبۀ گذشته ناپدید شد و سپس جسد او را که در موترش به آتش کشیده شده بود، پیدا کردند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن