به گزارش خبرگزاری رشد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنفرانس دو روزه را تحت نام” کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس” به منظور آگاهی دهی از ارزشهای حقوق بشری برای پولیس در کابل برگزار کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن