به گزارش خبرگزاری رشد، گفته می شود که آقای فیصل بگیزاد ملکیت یک صراف را غصب کرده است” و با وجود حکم محکمه حاضر نیست که ملکیت این صراف را به او بسپارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن