به گزارش خبرگزاری رشد، گفته می شود که این انفجار در منطقه وزیر اکبر خان از مناطق دیپلماتیک کابل رخ داه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن