به گزارش خبرگزاری رشد، گقته می شود شماری از اعضای ماموریت حمایت قاطع ناتو در این مرکز حضور دارند. مهاجم که حمله را انجام داده است، لباس نظامی برتن داشت. حمله کننده هم پس از تبادل آتش کشته شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن