به گزارش خبرگزاری رشد، یوناما در خبرنامه‌یی نگاشته است که این اقدام حکومت وحدت ملی نشان دهنده آغاز مرحله‌ی نوین در احیای اعتماد به نهادها و روند انتخاباتی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن