به گزارش خبرگزاری رشد، یک عضو خانواده برنا می‌گوید که برنا از مدتی بدینسو در شهر شبرغان زندگی می‌کرد و از 10 روز قبل که از شبرغان به قصد کابل حرکت کرده بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن