به گزارش خبرگزاری رشد، 24 سال پیش در چنین روزی (هشتم ثور) مجاهدین از نقاط مختلف به کابل وارد شده و حکومت داکتر نجیب الله را برچیدند و سکان نظام را به دست گرفتند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن