به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ تنخواه ماهانه اعضای بُلندپایه این شورا که ۱۶ تن استند به ۶۶ هزار و ۳۶۴ دالر می‌رسد که بلندترین تنخواه ۱۸ هزار دالر و پایین‌ترین آن بیش از ۱۷۰۰ دالر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن