به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ در این نشست که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت انرژی و آب گفتند که وزارت مذکور ۱۱۱ بند را مطالعه کرده و بعداً کار ساختمان ۲۱ بند در اولویت قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن