به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ شاهدان می‌گویند که صدای انفجار نیرومند بوده؛ اما تا اکنون محل دقیق و نوعیت آن مشخص نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن