به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار می‌گوید که نمایندگان وزارت های دفاع، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، و اداره ارگان‌های محلی شامل این هیئت اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن