به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ معصوم هاشمی سر پرست فرماندهی پوليس كندز ميگويد كه اين هشت تن پس از رهايی از نزد طالبان مسلح به فاميل های شان تسليم داده شدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن