به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ نبی مصداق یکی از مشاوران اشرف غنی به رسانه‌ها گفت که رئیس جمهور پس از بازگشت نمایندگان پارلمان از تعطیلات زمستانی، 7 وزیر جایگزین را معرفی خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن