به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ نشست قلب آسیا به تاریخ سوم و چهارم دسامبر در کشور هند برگزار خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن