به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ هارون چخانسوری معاون سخنگوی رییس جمهور گفت که از این تعداد 29 هزار و 456 خانواده دوباره با کمک دولت به منازل خود برگشته اند و 66 هزارو 119 خانواده همچنان نیز بیجا هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن