به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ والیان ولایات مذکور هر کدام در خصوص کارکردها، فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر در سطح ولایات مربوط شان به رئیس جمهور معلومات ارائه نمودند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن