به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ گفته می شود که این فرد که به تازگی به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به جای عبدالرحمان رحمان گماشته شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن