به گزارش خبرگزاری رشد؛ از این میان، سه میلیون افغانی از پول اپراتیفی و ده میلیون افغانی دیگر از حساب بانکی وزارت دفاع ملی اخذ و به شماری از اعضای مجلس پرداخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن