به گزارش خبرگزاری رشد؛ اسدالله محقق معین انکشاف و نصاب تعلیمی وزارت معارف می گوید که روی آوردن به مواد مخدر نتیجه جهل و بی سوادی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن