به گزارش خبرگزاری رشد؛ این اظهارات آقای غنی واکنش های تند و در جایی هم غیر مسؤلانۀ رسانه های پاکستان را به دنبال داشت. برخی از رسانه ها و خبرنگاران پاکستانی با استفاده از واژه ها و جملات غیر اخلاقی

دکمه بازگشت به بالا
بستن